”Public service skakat i grunden”

SvD Näringsliv, tisdag 17 juni 2014:
Högsta förvaltningsdomstolens beslut är ett hårt slag. Inte bara mot SVT:s affärsmodell utan även mot public service när det behövs som mest. Många mediechefer som jag talat med på senare år har med olika ord sagt samma sak när journalistikens oberoende kommit på tal: ”Vi ska vara väldigt glada att vi har public service”.
Det som förenar dem är att de inte arbetar inom public service.
Mediechefernas poäng är inte att de kommersiella mediehusen inte kan göra vad public service gör, utan att de helt enkelt inte vill så länge kalkylen inte går ihop.
Men inte ens en fungerande kalkyl är någon garanti för ”journalism as usual”. Det är bara att titta på TV4 som så fort det fick chansen monterade ner sina lokal-tv-stationer – trots att bolaget går mot rekordvinst.
Samtidigt som TV4 idag gör sina sista lokala tv-sändningar slår Högsta förvaltningsdomstolens fast att en dator med internetuppkoppling inte kan anses vara avsedd som tv-mottagare.  Radiotjänst har därmed inte rätt att kräva licensavgift från den som äger en dator.
Det slås garanterat många nävar i borden hos SVT:s och SR:s ledning idag.
SVT:s vd Eva Hamilton säger i ett pressmeddelande att beslutet varken är rättvist eller hållbart. Den avgående SVT-vd:n har förespråkat tolkningen där datorn räknas som tv-mottagare och förkastat idén om finansiering via skattesedeln. En sådan riskerar enligt Eva Hamilton att bli alltför beroende av politisk makt och medel.
När jag intervjuade henne i samband med kammarrättens beslut i oktober tillstod hon ändå att avgörandet hade ”väldigt liten betydelse i praktiken” eftersom de allra flesta hushåll faktiskt äger en tv.
I själva verket har naturligtvis frågan om datorns licensplikt en enorm betydelse. Det har förstås Eva Hamilton och andra public service-chefer insett hela tiden. Övergången mot total digital mediekonsumtion är snabb och svåröverblickbar. Om licensmodellen ska fungera i framtiden måste public service ta betalt där lyssnarna och tittarna finns. Dagens dom är därför ett hårt slag mot public services affärsmodell men, faktiskt, också ställning.
Både SVT och SR har varit ledande i övergången mot digital konsumtion. Eva Hamilton har hyllats för sitt sätt att leda SVT in i den strömmade tv-världen. Det har gett utdelning i form av många och lojala mediekonsumenter online. Men frågan är vad de är värda när de inte vill – eller ens behöver – betala för innehållet.
I intervjun i oktober kallade Eva Hamilton kritikerna mot datorns licensplikt för ”få men röststarka”. Men de som hörs – som mjukvaruutvecklaren Nicklas Nygren i Malmö som drivit licensfrågan i tre instanser – representerar en mäktig generation mediekonsumenter med en ny syn på vilket medieinnehåll som är värt att betala för.
Domen kommer bara ett par veckor efter MMS:s dystra siffror över SVT:s nätsatsning Play. De många och lojala onlinetittarna hade blivit både färre och mindre trogna.
Den som utses till SVT:s nästa vd kommer att få en tuff start på det nya jobbet. Tv-huset måste både säkra sin ställning och sina pengar.
Fram till nu har de ekonomiskt tyngda kommersiella mediehusen avundsamt blickat mot den trygga public service-världen. Men dagens dom visar att inte ens radion och tv:n i allmänhetens tjänst står stadiga.